Sultan Veled ve Mevlevilikteki Yeri – Veyis Değirmençay

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin Konya Büyükşehir, Karatay, Selçuklu ve Meram Belediyelerinin katkılarıyla düzenlediği ve sosyal medya kanallarından canlı yayınlanan, “Mevlânâ’nın 748. Vuslat Yıl Dönümünde Sultan Veled ve Mevlevîlikteki Yeri” adlı konferansta Prof. Dr. Veyis Değirmençay, Sultan Veled’in, Mevlevîliğin yayılmasındaki etkilerini anlattı. Devamını okuyun »

Cemâlnur Sargut

Cemâlnur Sargut

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled

Türkiye, İstanbul, TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı

Devamını okuyun »

James MORRIS, Prof. Dr.

James MORRIS, Prof. Dr.

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi “

ABD, Boston, Boston Üniversitesi, Teoloji Bölümü

Devamını okuyun »

Yakup Şafak, Dr.

Yakup Şafak, Dr.

Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler

Türkiye, Konya, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilimdalı’ndan Emekli Öğretim Üyesi

Devamını okuyun »

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

Sultan Veled ve Ahîler Türkiye,

İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslâm Tarihi Anabilim Dalı

Devamını okuyun »

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

İbtidâ-Nâme’de “Varlıklar Üç Çeşittir” Hadisinin Tefsiri

Türkiye, İstanbul, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi ,Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Devamını okuyun »

Oruç Güvenç, Dr.

Oruç Güvenç, Dr.

Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması

Türkiye, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Müziğini Araştırma ve Tanıtma Birimi

Devamını okuyun »

Elif Bilge Kurtuldu

Elif Bilge Kurtuldu

Âyin-i Şerîflerin Muhtelif Selâmlarının Bestelenmesinde Kullanılmış Sultan Veled’e Ait Güftelerin Musıkî Açısından İncelenmesi

Türkiye, Konya, Selçuk Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Müzik Sanatları Bölümü

Devamını okuyun »

Timuçin Çevikoğlu, Dr.

Timuçin Çevikoğlu, Dr.

Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler

Türkiye, Ankara, Kültür Bakanlığı, Sanatçı, Türk Müziği Araştırmacısı

Devamını okuyun »

Hülya Küçük, Prof. Dr.

Hülya Küçük, Prof. Dr.

Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi

Türkiye, Konya, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı

Devamını okuyun »

Cemâlnur Sargut

Cemâlnur Sargut

Şems ile Aydınlanan Hz. Veled

Türkiye, İstanbul, TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı

Devamını okuyun »

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

Sultan Veled’in Maarif’inde Kâmil Velînin Portresi

Türkiye, Kayseri, Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Ana Bilim Dalı

Devamını okuyun »

James MORRIS, Prof. Dr.

James MORRIS, Prof. Dr.

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi

ABD, Boston, Boston Üniversitesi, Teoloji Bölümü

Devamını okuyun »

Eylül Yalçınkaya

Eylül Yalçınkaya

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd

Türkiye, İstanbul, Tasavvuf Araştırmacısı, Yazar

Devamını okuyun »

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

Carl W. Ernst, Prof. Dr.

Sultan Veled’in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri

ABD, Kuzey Karolayna, Kuzey Karolayna Üniversitesi, Dinî Etüdler Bölümü

Devamını okuyun »

Barihüda Tanrıkorur, Dr.

Barihüda Tanrıkorur, Dr.

Sultan Veled Hazretlerinin Mirası

Türkiye, İstanbul, Araştırmacı, Yazar

Devamını okuyun »

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

Ahmed Remzi Dede’nin, Sultan Veled’in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü’s-Sâimîn

Türkiye, Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Devamını okuyun »

Omid Safi, Prof. Dr.

Omid Safi, Prof. Dr.

“Sadece Veled”: Mevlânâ’nın Aşk Şehri’nin Kapısı Sultan Veled

ABD, Kuzey Karolayna, Kuzey Karolayna Üniversitesi, Dinî Etüdler Bölümü

Devamını okuyun »

Bilal Kemikli, Prof. Dr.


Bilal Kemikli, Prof. Dr.

Sultan Veled’in Edebi Muhiti

Türkiye, Bursa, Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı

Devamını okuyun »

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

Gözleri Güzel bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled

Türkiye, İstanbul, Tasavvuf Araştırmacısı, Yazar

Devamını okuyun »

Camille Adams Helminski

Camille Adams Helminski

Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled’den Allah’ın Halifesi Olma Dersleri

ABD, Kaliforniya, Threshold Society Kurucusu ve Müdürü

Devamını okuyun »

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler

Türkiye, Konya, Selçuk Üniversitesi, Mevlânâ Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü

Devamını okuyun »

Janis Eshots, Dr.

Janis Eshots, Dr.

Sultan Veled’in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi

Birleşik Krallık, Londra, İleri İslâmî Araştırmalar Üniversitesi.

Devamını okuyun »

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

Fabio Alberto Ambrosio, Dr.

Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu

Türkiye, İstanbul, Sen Piyer Dominiken Kilisesi

Devamını okuyun »

Kabir Helminski

Kabir Helminski

Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları

ABD, Kaliforniya, Threshold Society Kurucusu ve Müdürü, Mevlevî Şeyhi

Devamını okuyun »

İbrahim Gamard, Dr.

İbrahim Gamard, Dr.

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş

ABD, Kuzey Kaliforniya, Yazar, Mevlevî Şeyhi

Devamını okuyun »

Tevfik Subhani, Prof. Dr.

Tevfik Subhani, Prof. Dr.

Mevlevilikte Sultan Veled’in Rolü

İran, Tahran, Peyâm-i Nur Üniversitesi, Fars Edebiyatı Bölümü

Devamını okuyun »

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

Mehmet Demirci, Prof. Dr.

Menkıbeleriyle Sultan Veled

Türkiye, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı’ndan Emekli Öğretim Üyesi

Devamını okuyun »

Hülya Küçük, Prof. Dr.

Hülya Küçük, Prof. Dr.

Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye

Türkiye, Konya, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı

Devamını okuyun »

“Sırrın Sırrı” Sultan Veled Sempozyumu

Sultan Veled Hazretleri’nin tasavvufî, târihî ve edebî açıdan daha iyi anlaşılması amacına yönelik olarak, Türkiye’den ve yurt dışından uzmanların biraraya getirildiği iki aşamalı bir sempozyum gerçekleştirilmiştir.

“Sırrın Sırrı Sultan Veled” başlıklı bu uluslararası sempozyumunun ilk adımı, 10-11 Aralık 2011 tarihlerinde,  TÜRKKAD İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile İstanbul’da ve ikinci adımı da 15-16 Aralık 2011 tarihleri arasında, TÜRKKAD İstanbul, Selçuk Üniversitesi Hz. Mevlânâ Enstitüsü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’nün işbirliği ile Konya’da gerçekleştirilmiştir.

Devamını okuyun »