James MORRIS, Prof. Dr.

James MORRIS, Prof. Dr.

“Evliyâ vârisleri”: Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi

ABD, Boston, Boston Üniversitesi, Teoloji Bölümü