Eylül Yalçınkaya

Eylül Yalçınkaya

Sultan Veled’in Mürid Anlayışı: Hakk’ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd

Türkiye, İstanbul, Tasavvuf Araştırmacısı, Yazar