Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

Sadık Yalsızuçanlar, Dr.

Gözleri Güzel bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled

Türkiye, İstanbul, Tasavvuf Araştırmacısı, Yazar