Hülya Küçük, Prof. Dr.

Hülya Küçük, Prof. Dr.

Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye

Türkiye, Konya, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı

https://vimeo.com/41291394