Yakup Şafak, Dr.

Yakup Şafak, Dr.

Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler

Türkiye, Konya, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilimdalı’ndan Emekli Öğretim Üyesi