700. VUSLAT YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE

 HAZRET-İ SULTAN VELED KÖŞESİ

Bilindiği üzere Mevlevîlik tarikatinin kurucusu, büyük âlim ve mutasavvıf Hz. Sultan Veled 623/1226 yılında doğmuş, 10 Receb 712 / 11 Kasım 1312 Cumartesi günü bu fani aleme veda etmişlerdi.

Geçen yıl, TÜRKKAD (Türk Kadınları Kültür Derneği) İstanbul Şubesi, büyük bir kadirşinaslık örneği göstermiş, İstanbul ve Konya Büyükşehir Belediyeleri ile işbirliği işbirliği yaparak “Sırrın Sırrı Sultan Veled” adlı uluslararası bir sempozyum gerçekleştirmişti.

Bu yıl da UNESCO, Itri  ve Nabi’yi  300. vefat yıldönümleri;  Mimar Kemal Ahmet Aru’yu 100. doğum yıldönümü, Piri Reis’i ise haritasını telifinin 500. yıldönümü münasebetiyle  anma kararı aldı.

Ancak gönlümüz arzu ediyor ki Mevlevilikteki büyük mevkii ve hizmetleri kadar Türk tarihi ve kültüründe de çok seçkin bir yeri bulunan Hazret-i Sultan Veled’in 700. Vuslat yıldönümünde  de çeşitli kutlama faaliyetleri ve etkinlikler yapılsın.

Bu düşünceden hareketle, geç de olsa,  sitemizde mütevazı şartlarda bir Sultan Veled Köşesi hazırladık. Onun hakkında yazılmış yazılardan, şiirlerden; yapılmış ilmî çalışmalardan ve kendi eserlerinden bir demet sunmak istedik.

Vefa gösterenler, vefa görür diyor; ebedî kurtuluş yolumuzu aydınlatan manevi önderlerimize ve büyüklerimize gönülden minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz.

Semazen.net  Ailesi