Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

Muhittin Eliaçık, Prof. Dr.

Ahmed Remzi Dede’nin, Sultan Veled’in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü’s-Sâimîn

Türkiye, Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü