Oruç Güvenç, Dr.

Oruç Güvenç, Dr.

Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması

Türkiye, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Müziğini Araştırma ve Tanıtma Birimi