Bilal Kemikli, Prof. Dr.


Bilal Kemikli, Prof. Dr.

Sultan Veled’in Edebi Muhiti

Türkiye, Bursa, Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı