Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

Nuri Şimşekler, Yrd. Doç. Dr.

Sultan Veled’in Divan’ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler

Türkiye, Konya, Selçuk Üniversitesi, Mevlânâ Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü