Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

Mehmet ŞEKER, Prof. Dr.

Sultan Veled ve Ahîler Türkiye,

İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslâm Tarihi Anabilim Dalı