İbrahim Gamard, Dr.

İbrahim Gamard, Dr.

Sultan Veled’in Dörtlüklerinde Âşık Derviş

ABD, Kuzey Kaliforniya, Yazar, Mevlevî Şeyhi