Allah’ın Halifesi olma- Hazreti Sultan Veled’in nakil ve tebliği

Kıyıya vuran inciler

Allah’ın Halifesi olma- Hazreti Sultan Veled’in nakil ve tebliği

Camille Adams Helminski

Sonsuz Rahmet ve Merhamet Menbaımızın Adıyla

Bu güzel yola  ve asırlar boyunca o Ruhun, Maneviyatın tebliğinde ve bizlerin de bu tebliğe teşvik edilmemizde yardımları olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu anlardan dolayı, O’nun güzelliklerine şahit olmak üzere bir araya getirilmiş olmaktan dolayı müteşekkiriz.

Hem babasıyla olan samimi anlara dair kıssalar, hem de Şems-i Tebrizi’nin (as ecmain) , bizzat kendi tecrübesi olduğu kadar, naklettiği sırların ifşası kabilinden, Ruh’un pek çok güzelliği, Sultan Bahaeddin Muhammed Veled tarafından tebliğ buyrulmuştur. Burada, her insanın doğuştan getirdiği bir hak olan, Allah’ın yeryüzündeki halifeleri olmamız gibi, Sultan Veled’in naklettiği bazı ibretler/dersler üzerinde tefekkür edeceğiz. O, bizimle Ebedî’nin huzurunda şahit olarak durmanın, Ebedi Aşk’a şahitlik etmenin ve onu naklederek, tevazuuyla, şahsiyetin güzelliğiyle ve muhabbetle hizmet etmenin misallerini paylaşıyor.

Buyrulduğu üzere, Nereye dönerseniz, Allah’ın yüzü (Zatı) oradadır. (Bakara, 115)

Ve Sultan Veled, Maarif’te buyuruyor ki:

“Hak Teala, kainatı ve ondaki sûretleri, cisimleri, siz onlarla meşgul ve onlara âşık olasınız diye değil, Kendisini bilesiniz diye yarattı.” (182)

Bu bilgi, bizlerin Hakikat’te yerimizi almamızı mümkün kılar; Müşfik Rezzak’ımızın Sonsuz Lütuflarının Yüceliğine şahadet eder, gerçek bir halife, Allah’ın temsilcisi, Var Olan’a, O’na olan inancın muhafızı olarak O’nun yaratmasına/ yaratışına hizmete döner, dem be dem, Hiçlik (Var-olmama) Ummanından sahile inciler taşırız.

Beni bütün kalbinle arzula [190]

Sultan Veled diyor ki:

“Bir gün babam, beni çağırdı, yanaklarımdan öperek sordu, ‘Ey Bahaeddin, Allah’ı görmek ister misin? O’nu sana gösterebilirim.’

‘Hadsiz hudutsuz bir lütuf olur bu.” diye cevapladım.

‘Allah’ı on gün içinde göreceksin, şayet günün yirmi dört saatini ve geceyi şu şekilde geçirirsen: ilkin, yirmi iki saat boyunca, yıldızlara göre, uyumak, yiyip içmek kabilinden, bu dünyanın işleriyle meşgul olacaksın. Kalan iki saat, Allah’a kulluğa hasredilecek ve bu, günün yirmi saati ibadet ve taatin için, sadece dört saat de, dünya meşgalesi ve eşin-dostun için ayrılana kadar devam edecek. Daha sonra, her anın Allah’a kulluk için olacak ve bu fani dünyaya olan bağlılıkların kopacak. Bundan sonra, istiabın nispetinde Hakk’ı müşahede ve Sevgili’ye gark olmayı zevk et –o zaman O’nda, yani Allah’ta  her ne ararsan, neye talip olursan, yerine gelecek.’

‘Babamın temiz-pâk ruhuyla ilham ile’ diye haykırdı Sultan Veled, ‘Onun talimine tabi oldum/ onun gösterdiği yolda yürüdüm. Allah’ın Kendisini temsil eden Musa’ya söylediği gibi: ‘Sen benim mümin bir kulumsan ve benim rızamı dilersen, o halde Ben de, senden razı olurum.’”.

Aşk dedi ki bana: bir kenara koy bu çapkınlıklarını

Ve Beni arzula bütün kalbinle-

O zaman, Ben, senin arzu ettiğin şey olurum tamamen

 

Devamı yakında Nefes Yayınları tarafından yayınlanacak olan “Sırrın Sırrı Sultan Veled” kitabında yayınlanacaktır.